Finančné poradenstvo

v rámci fiančného poradenstva poskytujeme spoločnostiam komplexné služby zahrnujúce získanie nového kapitálu (prevádzkového alebo investičného) cez finančnú optimalizáciu až po predaj spoločnosti

Komplexná finančná analýza podniku

 • Reštrukturalizácia pasív
 • Optimalizácia pracovného kapitálu
 • Reporting
 • Manažérsky reporting
 • Kontroling
 • Big Data

Financovanie

 • Banky
 • Fondy (EU/privatne)
 • Crowdfunding

Startupy

 • Investičné a podnikateľské zámery
 • Finančné modely

M&A

 • Určenie hodnoty spoločnosti
 • Priprava spoločnosti na predaj
 • Poradenstvo pri kupe predaj spoločnosti